Liên hệ - Đoàn Long Giang
  • Cụm công nghiệp tập trung, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
  • Email: doanlonggiang.jsc@gmail.com
  • Hotline: 0903.432.377 - 0903.469.727

 

Công ty Cổ phần Đoàn Long Giang

Địa chỉ: Cụm công nghiệp tập trung, Thị trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Hotline: 0903.432.377 (Mr. Giang) – 0903.469.727 (Mr. Du)

Email: doanlonggiang.jsc@gmail.com

Thông tin liên hệ